Opplæring og kurs

Vi har gjennom mange år hatt opplæring og kursvirksomhet som en aktiv del av vår kundeservice og
vi kundetilpasser kurs innen boltesveis og motstandssveis.

Våre kurs blir lagt opp med en teori del og en praktisk del hvor hver enkelt kursdeltakerne til slutt selv må vise at man ut i fra produktet som skal sveises, kan velge riktig utstyr, finne og stille inne riktig sveise parameter, sveise - og til slutt vurdere og bedømme reultatet.

Kurs kan utføres hos den enkelte kunde eller her hos oss.

Kurs kan også gjøres i samarbeid med 3. part dersom man ønsker å godkjenne eller sertifisere sine sveiseoperatører.